top of page

מאמרים

Israel_Police_squad_car.jpg

האם המשטרה כבולה למגבלה של 30 יום במתן עזרה לפינוי פולש ממקרקעין?

חוק המקרקעין מכיר באפשרות של עשיית דין עצמי לצורך פינוי של פולשים ממקרקעין. כך קובע סעיף 18(ב) לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 :
"תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין תוך...

תמא.jpg

רישום הערות אזהרה בעסקאות תמ"א 38

עסקת תמ"א 38, הינה עסקה, במסגרתה מתקשרים בעלי דירות בבניין עם יזם בהסכם, לפיו מתחייב היזם לחזק הבניין ,לשפצו ולהרחיב הדירות הקיימות, ובתמורה ,מוכרים בעלי הדירות ליזם זכויות...

rawpixel-649905-unsplash.jpg

חוק המארגנים - הסכמי Non Shop

ביום 3.4.17 פורסם חוק התחדשות עירונית (הסכמים לארגון עסקאות), התשע"ז-2017 המכונה  חוק המארגנים, אשר לאחרונה נכנס לתוקפו גם לגבי הסכמים שנחתמו טרם פרסום חוק זה...

shutterstock_617477558.jpg

קידום פרויקט פינוי בינוי על קצה המזלג

חוק פינוי בינוי (פיצויים), תשס"ו-2006, מגדיר מתחם פינוי בינוי כשטח בו הוכרז מתחם לפינוי לשם בינוי לפי סעיף 33א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ב-1965 או שטח שהממשלה הכריזה עליו בצו כמתחם...

luke-van-zyl-504032-unsplash.jpg

רכישת דירה מיזם בפרויקט התחדשות עירונית

בשנים האחרונות, נמשכת מגמת עלייה בהתחלות הבניה במסגרת פרויקטים להתחדשות עירונית, כאשר ברבעון הראשון לשנת 2018, למעלה מ-20% מהתחלות הבניה במדינת ישראל...

jarek-ceborski-250955-unsplash.jpg

רכישת דירה יד שנייה בפרויקט התחדשות עירונית

בשנים האחרונות, מקודמות עסקאות בניה נרחבות במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית, כאשר ברבעון הראשון לשנת 2018, למעלה מ-20% מהתחלות הבניה במדינת ישראל, בוצעו במסגרת...

bottom of page